fbpx

Nudimo 1,2,3, kredit Banke Koper

Glavne značilnosti kredita:

-znesek kredita je od 250€ do max 4.000 €
-odplačilna doba kredita do 3 leta
-fiksna obrestna mera: 7,5% za kredit do 1 leta
                                8 % za kredit nad 1 do 3 let
– stroški odobritve kredita: 1,5 % od zneska kredita ( min. 15 E, max 45 €
– zavarovanje: plačilno zavarovanje premije pri Zavarovalnici Triglav:
       3,47 % za dobo kredita do 12 mesecev
       4,05 % za dobo kreditiranja do 36 mesecev
– s kreditom lahko kupec financira največ do 90% vrednosti blaga ali storitev, 10% od zneska kredita ali več plača z Maestro kartico preko POS terminala
– kredit se odplačuje preko trajnega naloga iz TRR-ja kupca
Strošek odobritve kredita in zavarovanja se pripišeta k znesku kredita.

Kredit je namenjen:
– državljanom RS s stalnim bivališčem v Sloveniji
– polnoletnim zaposlenim osebam ali upokojencem
– imetnikom transakcijskega računa in Maestro bančne kartice
– zadnje neto plačilo oz. pokojnina mora biti izkazana vsaj v višini minimalne neto plače
– priliv na bančnem izpisku iz naslova plače oz. pokojnine v zadnjem mesecu pred odobritvijo kredita mora biti izkazan vsaj v višini minimalne neto plače
– znesek na plačilni listi oz. odrezku ZPIZ  in znesek nakazila na bančnem izpisku se morata ujemati

Potrebna dokumentacija:
– osebni dokument in davčna številka
– bančna Maestro kartica
– zadnjo izplačilno listo/ pokojninski odrezek
– zadnji bančni izpisek

Kupec mora odpreti na matični banki trajni nalog za plačilo obveznosti v roku 8 dni od odobritve kredita.


 

Spoštovani partnerji,

 

obveščamo vas, da bomo jutri, dne 1.3.2014  nadgradili aplikacijo za sklepanje 123 kreditov ter nekoliko spremenili postopek odobritve kredita.

Povzetek glavnih sprememb:

·         najvišji znesek kredita se poveča na 4.000 €,

·         najnižji znesek anuitete je lahko 15 €,

·         ukinjen je pogoj, da kupec vsaj 10% vrednosti nakupa (računa ali predračuna) plača preko POS terminala z Maestro ali Visa bančno kartico,

o   nakup se lahko v celoti financira s kreditom (100% računa ali predračuna, vendar največ do 4.000 €),

o   v kolikor vam kupec vseeno želi plačati del računa z gotovino ali katerokoli drugo bančno kartico, del pa s kreditom, pa je dokazilo o plačilu (kopijo SLIP-a ali blagajniškega prejemka ) še vedno obvezen sestavni del kreditne dokumentacije, ki ga pošljete v banko,

·         zviša se strošek zavarovanja kredita:

o   krediti do 1 leta 3,47%

o   kredit nad 1 do 3 let 4,05%

·         dodan je nov obrazec «Vloga za odobritev kredita na prodajnem mestu« ki se pojavi takoj, ko predate kredit v odobravanje. To izjavo je obvezno potrebno natisniti in izročiti kupcu v podpis, ne glede na to, ali je kredit odobren ali zavrnjen, ter jo poslati v banko,

·         ne pozabite tudi na to, da kupca ni več potrebno pošiljati v matično banko zaradi trajnega naloga, saj to uredimo mi s podpisanim Soglasjem za SEPA direktno obremenitvijo, ki je sestavni del kreditne dokumentacije.

Nudimo 1,2,3, kredit Banke Koper
Scroll to top